บทกลอนรำลึก อาจารย์จำเนียร สาระนาค

เด่นตระหง่านตระการตาเพื่อจารึก
ปลุกสำนึกความดีที่เล่าขาน
อุทิศตนขยันหมั่นทำงาน
ซื่อสัตย์คืออุดมการณ์เนิ่นนานมา

เป็นตำนานปากต่อปากฝากเอาไว้
เป็นดวงใจพนักงานผู้หาญกล้า
เป็นดวงไฟส่องสว่างทางศรัทธา

เป็นดวงตาตรึกธรรมประจำใจ
คือ “อาจารย์จำเนียร สาระนาค”
ผู้หลายหลากรังสฤษฏ์แนวคิดใหม่
ธ.ก.ส. จึงยืนยงคงอำไพ
เกริกเกรียงไกรก้องหล้าทั่วธานินทร์
ถึงล่วงลับดับร่างทางวัฏฏะ

มิใช่จะลับร้างทุกอย่างสิ้น
ก็สัมมาอาชีวะยังระบิล
ยังยลยิน… และสืบทอดตลอดกาล

ดรุณี วันทะนะ
อาทร เทียมกาญจนา