ติดต่อเรา

มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (ธ.ก.ส.)

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ได้มีการย้ายมาอยู่ที่  ธ.ก.ส.อาคารประชาชื่น เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก ธ.ก.ส. อาคารนางเลิ้งได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สามารถติดต่อได้ที่

ธ.ก.ส. อาคารประชาชื่น เลขที่  48/8 หมู่ 18 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 02-587-2967 หรือ 02-586-8855 ต่อ 4586 – 4588 โทรสาร 02-587-2965

Line : ciardbaac

E-mail : ciardbaac@gmail.com

Facebook Link มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค

ขอเชิญชวน บริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค เป็นเงินสด ณ ที่ทำการ มจส. ชั้น 5 ธ.ก.ส. อาคารประชาชื่น หรือโอนเงินผ่าน ธกส. (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) เข้าบัญชีกองทุนอาจารย์จำเนียร สาระนาค อทม. เลขที่บัญชี 01-000-2-50905-6 สาขานางเลิ้ง นอกจากท่านจะได้บุญกุศลที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบความเดือดร้อนแล้ว ท่านยังเป็นผู้หนึ่งที่โอบอุ้มช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติอีกด้วย สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จ แจ้งใบเสร็จพร้อมชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จและจัดส่ง โดยส่งมาทางเมลหรือแอดไลน์ ได้เลยค่ะ