ผลงานหนังสืออาจารย์จำเนียร สาระนาค


หนังสือ Introducing
Chamnien Saranaga

หนังสือ Chamnien Saranage Foundation

หนังสือ Introducing BAAC

หนังสือ อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจำเนียร สาระนาค

หนังสือ อยู่ดีกินดีโดยวิธีสหกรณ์หนังสือ

สินเชื่อเพื่อการเกษตรหนังสือ

มูลนิธิอาจารย์จำเนียรสาระนาค

หนังสือ วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้กู้เงิน
จำเนียร สาระนาค ผู้เป็นยิ่งกว่า
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ.ก.ส.
 สถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตร
และชนบท จำเนียร สาระนาค
 หนังสือ คิดอย่างฉัน จำเนียร สาระนาค