ประกาศขายรถยนต์ใช้แล้วขายทอดตลาด

ประกาศขายรถยนต์ 3 ด้วยมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ประกาศ ขายรถยนต์ (เก๋ง)  ใช้แล้ว โดยวิธีประมูลราคา ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ลิ้่งมูลนิธิหรือ facebook โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร

Read more

ประกาศ : การสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร พนักงาน มจส. ตั้งแต่บัดนี้ถึง – 28 สิงหาคม 2561 ผูสนในสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ที่เบอร์มูลนิธิและ Facebook

Read more

หนังสือทายาทเกษตรกรมืออาชีพมีความประสงค์ขอสินเชื่อ

หนังสือทายาทเกษตรกรมืออาชีพมีความประสงค์ขอสินเชื่อ รายชื่อทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ที่แจ้งขอสินเชื่อ

Read more