ติดต่อเรา

มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (ธ.ก.ส.)
469 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-0180 ต่อ 2229, 2263
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2280-8643

E-mail : ciardbaac@gmail.com

Facebook Link มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค

พนักงานมูลนิธิฯ
1. น.ส.จิราภรณ์ แพงกระโทก (พนักงานมูลนิธิฯ)
2. น.ส.ดวงพร วารินรักษ์ (พนักงานมูลนิธิฯ)
3. น.ส.รุ่งทิพย์ จันทรเสนา (พนักงานมูลนิธิฯ)

ขอเชิญชวน บริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค เป็นเงินสด ณ ที่ทำการ มจส. ขั้น 2 ธ.ก.ส. อาคารนางเลิ้ง หรือโอนเงิน     (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) เข้าบัญชีกองทุนอาจารย์จำเนียร สาระนาค อทม. เลขที่บัญชี 01-000-2-50905-6 สาขานางเลิ้ง นอกจากท่านจะได้บุญกุศลที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบความเดือดร้อนแล้ว ท่านยังเป็นผู้หนึ่งที่โอบอุ้มช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติอีกด้วย