your Logo

yourlogo

Chamnien Saranaga Foundation (C.S.F.)

เมนูหลัก

Translate

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

- มจส. และ สจส. ได้จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมทายาทเกษตรรุ่นที่ 3 และกิจกรรมวันครบรอบการสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 4 กิจกรรม อ่านต่อกด Click

 

 

- การประชุมคณะกรรมการ มจส. และ การมอบทุนการศึกษาที่ สนจ.นครปฐม อ่านต่อ Click