ประกาศขายรถยนต์ใช้แล้วขายทอดตลาด

ประกาศขายรถยนต์ 3

ด้วยมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ประกาศ ขายรถยนต์ (เก๋ง)  ใช้แล้ว โดยวิธีประมูลราคา ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ลิ้่งมูลนิธิหรือ facebook โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร