ประกาศ : การสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร พนักงาน มจส.

ตั้งแต่บัดนี้ถึง – 28 สิงหาคม 2561 ผูสนในสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ที่เบอร์มูลนิธิและ Facebook